The current Bet365 opening offer for new customers is market-leading bet365 mobile app You can get a free bet right now when you open an account.

El Bloque se siente sorprendido y preocupado ante los problemas técnicos en la ejecución de la obra del auditorio

Carriola.Redacción.25.01.23

La portavoz del BNg en el concello muestra la preocupación y sorpresa de su partido con respecto a las dificultades que, al parecer, està encontrando la empresa constructora del auditorio entendiendo que “non estamos ante ningún imprevisto” pois o estudo xeotécnico xa prevé a aparición de auga durante a execución da obra polo que, o BNG, non aceptará nin un encarecemento do proxecto nin unha redución dos servizos previstos e pide a María Ramallo que actúe co rigor e seriedade que este tema merece, e se leve a cabo unha xestión íntegra e transparente por respeto á veciñanza de Marín

La portavoz nacionalista asegura haberse enterado por los medios de comunicación de los problemas que están surgiendo en la obra del Centro Cultural y manifiesta “Ante esta noticia, resultan moi sorprendentes as declaracións do goberno municipal manifestando que hai problemas técnicos derivados da execución dunha obra deste calado e envergadura e chamando á tranquilidade asegurando que “se está á espera de informes técnicos. E son sorprendentes porque o estudo do proxecto da construción do Centro Cultural xa contemplaba a posibilidade de aparición de auga do mar”

La documentación está clara

En otro apartado de su declaración Santos Omil indica que “a documentación do proxecto sociocultural, no apartado 2.1.2, fai mención á realización dun estudo xeotécnico, indicando que durante a realización de sondeos detectouse a presenza de auga, polo que se prevé a aparición da mesma durante a execución da obra e por isto, deberá terse en conta que a profundidade á que se atopa o nivel de auga oscila ente os 2,4m en baixamar e 2,27m na pleamar., y añade: “dito informe indica na súa conclusión como se debe levar a cabo a execución da obra para solventar o problema da auga,  mencionando un tipo de cimentación determinado para estruturas mariñas, ademais da dotación dun sistema de captación e tratamento da auga e a súa evacuación á rede de saneamento.”

Lucía Santos, Portavoz del BNG

Imprevistos o tomadura de pelo

Entiende por otra parte que si ya se contemplaba en el el proyecto de ejecución esta posibilidad, no estamos ante ningún imprevisto y más bien parece “unha tomadura de pelo e, tras as declaracións do goberno municipal, non entendemos cal é o problema, o que nos leva a plantexarnos que se poidan estar valorando dúas opcións:

Dos opciones: cambiar el proyecto o encarecer más la obra

A este respecto de las nuevas valoraciones de cambios en el proyecto, Lucía Santos considera que A intención de eliminar a planta soterrada que vén contemplada no proxecto para albergar 12 prazas de aparcamento, ademais de ubicar diversas instalacións técnicas do edificio como o cuarto de maquinaria, cuarto do grupo electróxeno ou o sistema de protección contra incendios. Polo que a eliminación desta planta suporía unha reducción de 429,20 metros cadrados do edificio. A outra opción é a posibilidade dun encarecemento do proxecto para subsanar un problema que non é tal, pois xa está contemplado no estudo do equipo redactor, tanto as características que presenta o terreno pola súa proximidade ao mar, como a explicación específica da solución construtiva para a cimentación do Centro Cultural.

Finalmente, Lucía Santos afirma que “o BNG non vai aceptar ningunha destas posibilidades, pois resultan totalmente inxustificábeis” e pide a María Ramallo “que actúe co rigor e seriedade que este tema merece, e se leve a cabo unha xestión íntegra e transparente por respeto á veciñanza de Marín.”