The current Bet365 opening offer for new customers is market-leading bet365 mobile app You can get a free bet right now when you open an account.

A Valedora do Pobo, a instancias do BNG demanda transparencia no concello de Marín tras detectar irregularidades

Carriola.Lucía Santos Omil (*).20.11.23

julio@carriola.es

A transparencia constitúe un pilar esencial para asegurar o correcto funcionamento da democracia local. O BNG continúa a súa loita decidida por fortalecer este principio fundamental na xestión pública

A celebración da Festa Corsaria en Marín durante os días 18, 19 e 20 de agosto suscitou inquedanzas e accións por parte do Bloque Nacionalista Galego (BNG), que busca acceder a información crucial vinculada ás contratacións e xestións asociadas a este evento. A falta de transparencia por parte do Concello de Marín xerou preocupación, levando ao BNG a solicitar a intervención da Valedora do Pobo.

O BNG, presentou a situación ante a Valedora do Pobo, solicitando a súa intervención baseándose no artigo 77 da Lei 7/1985, Reguladora das Bases do Réxime Local. Destacando a falta de acceso a información esencial relacionada coa Festa Corsaria, o BNG presentou varias solicitudes dende o 24 de agosto.

A resposta positiva da Valedora do Pobo, admite a trámite a reclamación do BNG, recoñecendo a gravidade da falta de transparencia por parte do goberno municipal do Partido Popular (PP).  A Valedora do Pobo outorgou un prazo ao Concello de Marín para proporcionar a información solicitada.

Compartimos coa institución documentos que apoian a evidencia da falta de colaboración por parte do goberno municipal. Este xesto reforza a posición do BNG subliñando a necesidade de rendición de contas por parte do goberno local e evidenciando a obriga que este ten de proporcionar información aos grupos da corporación municipal.

A transparencia constitúe un pilar esencial para asegurar o correcto funcionamento da democracia local. O BNG continúa a súa loita decidida por fortalecer este principio fundamental na xestión pública, reiterando o seu compromiso de traballar a prol dun goberno local que renda contas de maneira aberta e responsable.

(*) Lucía Santos Omil é a portavoz municipal do BNG de Marín.