The current Bet365 opening offer for new customers is market-leading bet365 mobile app You can get a free bet right now when you open an account.

Ocho puestos de venta en los mercados municipales de Seixo y Marín saldrán próximamente a licitación

Carriola.Redacción17.04.24.

julio@carriola.es.

La Junta de Gobierno del Concello de Marín dio luz verde a los pliegos que regiran el concurso público de adjudicación de puestros de venta actualmente vacantes en los mercados de Marín y Seixo, cuatro en cada uno de ellos destinados a carnicería y alimentación, pescado fresco y actividades comerciales

La concejala de Comercio, Cristina Acuña, anunció ayer que la Junta de Gobierno municipal aprobó los pliegos de adjudicación de los ocho puestos vacantes en las plazas de abastos de Marín y Seixo, pliegos que se enviarán en breve al BOP para su publicación a partir de la cual comenzará a correr el plazo de ofertas que será de treinta días.

Acuña explicó ayer, “Especialmente no caso de Seixo, “estamos desexosos de seguir adiante, xa que neste caso notamos unha maior complicación á hora de que estes negocios estean activos”.

Los puestos en oferta, tal y como recoge la documentación de los mismos aparecen en los siguientes cuadros en los que aparece el canon mínimo que puede ser variado al alza por los solicitantes:

Puestos en el mercado de Marín

Puestos en el marcado de Seixo

Condiciones a tener en cuenta

La concejala responsable de los mercados  destacó que O equipamento dos postos, así como as obras de adecuación interna e o acondicionamiento dos mesmos, serán a cargo de cada titular, que á súa vez deberán contar coa inscrición no epígrafe correspondente no IAE e co curso de manipulador de alimentos e as concesións outorgaranse por cinco anos sen prórrogas e non poderán acadarse máis de dous postos concesionados no mercado, contando aqueles que se poden ter na actualidade. 

Obligaciones para los adjudicatarios

No prego técnico recóllense - añadió Cristina Acuña - algunhas das obrigas que terán os titulares dos postos, unha vez lles sexan adxudicados, entre as que destacan:

  • O pago de todas as taxas, impostos e prezos públicos correspondentes coa súa actividade
  • Exercer ininterrompidamente, durante o horario que se corresponda, a súa actividade
  • Efectuar diariamente a limpeza do seu posto, procurando que estea en óptimas condicións hixiénico-sanitarias
  • Ter expostos os prezos por unidades ou quilogramos
  • Asumir os gastos correntes de luz, auga, teléfono…

Presentación de ofertas

Las personas interesadas deberán esperar a que los pliegos antes relatados sean publicados en el BOP, “momento no que comezará o prazo de presentación de ofertas” matizó la edil quien tambièn indicó que Todo o procedemento estará dispoñible a través da Plataforma de Contratación do Sector Público, integrado no Perfil do Contratante da sede electrónica do Concello de Marín.