The current Bet365 opening offer for new customers is market-leading bet365 mobile app You can get a free bet right now when you open an account.

El concello ha recibido, por el momento, treinta y tres solicitudes de hogueras para la noche de San Juan

Treinta de ellas son privadas y tres públicas pero todavía se puede solicitar permiso porque el plazo termina en día 21.

Carriola.Redacción.15.06.21

Se acerca la noche de San Juan, el miércoles día 23, y se preparan en muchos lugares del concello para celebrarlo con los foleones  que iluminarán la noche como una de las tradiciones más antiguas con las que cada quien lo hace por sus propios motivos pero, en realidad, viene a ser una de las manifestaciones más antiguas de la humanidad como cambio de estación en este caso entre primavera y verano.

La concejala de fiestas Marián Sanmartín informó ayer que ya se han solicitado permisos para un total de treinta y tres hogueras de las cuales 30 tienen carácter privado y las otras tres serán públicas. Sanmartín recordó, por otro lado que O prazo para realizar a solicitude aínda está aberto e as persoas que queiran facer a petición deberán cubrir un formulario que se pode descargar en;: http://www.concellodemarin.es/wp-content/uploads/2021/06/FOGUEIRAS-SAN-XOAN-2020.pdf

Normas para a instalación de cacharelas

Las personas interesadas en organizar un foleón de San Juan deberán tener en cuenta unas normas muy específicas a las que la edil responsable les recuerda:

  • Está prohibido levar a cabo cacharelas sobre as vías públicas pavimentadas, xardíns ou zonas verdes, baixo tendidos eléctricos e telefónicos. As cacharelas terán que gardar unha separación mínima de 12 metros lineais coa vexetación, casas e edificios máis cercanos. A súa altura máxima será de 14 metros e o diámetro da zona de combustión de 6 metros de ancho.
  • Para a combustión só poderán emplearse leña, ramas, troncos de árbores ou calquera material de madeira, quedando prohibido emplear materiais inflamables como neumáticos, plásticos, latas, botellas de vidro ou materiais de PVC. Tamén se prohibe botar ás cacharelas aerosoles (aínda se están baleiros), aceites, líquidos combustibles e calquera substancia explosiva.
  • As persoas que asistan non se poderán situar nunha área de diámetro similar á altura do pau central da cacharela.
  • Queda prohibido facer cacharelas na praia.
  • As persoas organizadoras das fogueiras, deberán ter coñecemento dos télefonos de contacto necesarios no caso de que xurda algún accidente: TELÉFONO DE EMERXENCIAS: 112.

Responsabilidad

Sanmartín recuerda finalmente que debido a la normativa covid-19, el solicitante debe responsabilizarse del cumplimiento de las normas establecidas en cuanto a la seguridad y a las medidas específicas sanitarias y añade que “Mediante estas normas, de obrigado cumprimento, o Concello pretende garantir a protección e seguridade das persoas que participen nestas festas de grande tradición no noso país, facendo compatible a diversión coa seguridade de toda a cidadanía”.