The current Bet365 opening offer for new customers is market-leading bet365 mobile app You can get a free bet right now when you open an account.

El grupo socialista vuelve a denunciar supuestas irregularidades de gestión económica del gobierno local

Aseguran que se gastaron 8,5 millones de euros que contaban con reparos suspensivos de Intervención

Carriola.Redacción.29.05.21

Manuel Pazos, portavoz del PSOE en la corporación municipal vuelve a mostrar la disconformidad de su partido ante la gestión económica del grupo de gobierno entendiendo que de los 14,8 millones de euros que se gastaron en los pagos efectuados, 8,5 tenían informes negativos del Interventor Municipal lo que supone, según esta cuenta, el 60 % del dinero gastado el pasado año.

Explica Pazos en una nota remitida ayer que “O servizo de Intervención municipal, que é o órganos interno ao quen lle corresponde fiscalizar o gasto e as contas do noso concello, ven de emitir un duro informe sobre a liquidación do orzamento xeral de 2020 no que identifica as resolución e acordos adoptados pola alcaldesa ou polo pleno da corporación contrarios aos reparos formulados polos funcionarios do concello e, en total trátase de 90 expedientes sobre os que se efectuaron reparos suspensivos na súa tramitación por incumplir algunha das normativas esixibles para a súa aprobación, e que acadan un importe  acumulado de 8.569.000€ correspondentes ao 2020 o que significa que o goberno municipal recibe un reparo suspensivo cada catro días naturais”.

Diversos motivos de reparos

El portavoz socialista indica también que “Os motivos polos que o Servizo de Intervención emite estos reparos poden deberse a diferentes incumprimentos, como facturas que non tiveron autorización previa, horas extraordinarios ou productividades dos funcionarios, superación dos límites de contratación, etc., e por todo eso o informe detecta ausencia de planificación na xestión de contratos de obra, contratos de subministro e contratos de servizos, recomendando que se evite a contratación verbal dando así cumplimento á normativa de contratación pública”.

En la nota ayer emitida Pazos añade también “é necesario un adecuado control e regulación do precedemento de prestación de servizos extraordinarios e horas extraordinarias do persoal municipal, ou tamén no caso de subvencións públicas nas que se detectan deficiencias procedimientais que deben ser solventadas mediante a aprobación de medidas axeitadas que den cumprimento á normativa de subvencións públicas”

Según el portavoz socialista recuerda la condición puesta por Intervención que exige que “Nun prazo máximo de 3 meses deberá remitirse un plan de acción coas medidas correctoras que se adoptarán, un responsable de implementalas e un calendario de actuacións, en cumprimento do artigo 38 do RD 424/2017 sobre control interno no sector público, precisamente o mesmo que indicaron no ano 2019 e que o goberno municipal non elaborou”.