The current Bet365 opening offer for new customers is market-leading bet365 mobile app You can get a free bet right now when you open an account.

O Pleno Municipal celebrará unha densa sesión o próximo xoves

O próximo xoves día 25 a partir de las oito da tarde, oPleno de la Corporación Municipal iniciará unha sesión de gran densidad polos asuntos que van tratar sobre elgún de los cales “Carriola de Marín” xe deu nos los últimos días informacións previas. O Orden do Día na súa parte dispositiva tras aprobar si procede a Acta da sesión anterior,  verá los siguientes dictámenes: 

 - Ditame da Comisión Informativa de Medio Ambiente, Benestar Social, Igualdade, Educación e Festas en relación coa Declaración institucional do Concello de Marín sobre o 8 M, Día Internacional da Muller

- Ditame da Comisión Informativa de Urbanismo, Facenda, Persoal, Vivenda, Emprego, Tecnoloxías da información e comunicación e Coordinación das áreas de goberno en relación co “Recoñecemento extraxudicial de créditos  

- Ditame da Comisión Informativa de Medio Ambiente, Benestar Social, Igualdade, Educación e Festas en relación coa aprobación do expediente de contratación, mediante procedemento aberto, do contrato de “Limpeza de edificios e instalacións dependentes do Concello de Marín” .

- Ditame da Comisión Informativa de Medio Ambiente, Benestar Social, Igualdade, Educación e Festas en relación co “Convenio de colaboración entre Augas de Galicia e o Concello de Marín para a execución da obra de mellora da rede de saneamento de Marín no contorno do río Lameira, cofinanciada pola Unión Europea a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional.

- Igualdade, Educación e Festas en relación co Solicitude de adhesión á Rede de Entidades Locais para desenvolver os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible

- Ditame da comisión informativa de Desenvolvemento rural, Servizos, Execución de obras nas parroquias, Coordinación cos colectivos veciñais e Participación cidadá, en relación coa proposta do Grupo Municipal do BNG sobre a adhesión do Concello de Marín ó plan de Augas de Galicia para apoiar os sistemas de autoxestión da auga .

- Ditame da comisión informativa de Desenvolvemento rural, Servizos, Execución de obras nas parroquias, Coordinación cos colectivos veciñais e Participación cidadá en relación coa proposta o Grupo Municipal do BNG para iniciar os trámites para melloras en Miñán

- Ditame da Comisión Informativa de Seguridade, Policía Local e Mobilidade, en relación coa proposta do Grupo Municipal do BNG sobre a transferencia da AP-9 a Galicia.

- Proposta urxente do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE solicitando a continuidade e mellora da seguridade peonil no paseo marítimo entre Marín e Pontevedra ao seu paso por Praceres.

  1. Finalmente os asistentes terán coñecemento das resolucións tomadas pola alcaldía sobre distintos temas xa tratados con anterioridade e abrirase para finalizar o turno de rogos e interpelacións.